Hobby horsing drezura

A-vjezd klusem

X-stát, pozdrav, klusem vchod

C-na pravou ruku

M-F -od stěny ke stěně

A- ze středu

X-E-X-B-X – malé kruhy, pak přímo

C- na levou ruku, krok

H- dovnitř plec

E- zastavit, obrat kolem předku, krok, dovnitř plec

H- přímo

C- cval

C-A – vlnovnka o 3 obloucích, přeskoky při změně směru

A- krok

K-X- překroky

X- přímo

C- na levou ruku

H-X- překroky

X- přímo

A- na levou ruku, klus

A-F-H-C- přes diagonálu změnit směr

H-F prodloužený klus

C- krok, obrat

X- stát pozdrav

Jezdecký klub