Hobby Horsing závody

2024

Co je Hobby Horsing? Zjednodušeně řečeno běhání, skákání, drezura a jiné s plyšovým koníkem na tyči. ? Zkráceně HH.

O POHÁR JK DESHAIDES 2024 HOBBY HORSE

Termíny závodů: 23.3.2024

27.4.2024

26.5.2024

22.6.2024

22.9.2024

Začátek soutěží vždy od 10:00, prezence a trénink na kolbišti možný od 9:00

Soutěže: 1)parkur do 20cm pro děti do 6 let

2)parkur do 30cm pro děti do 8let

3)parkur do 40cm pro děti do 10let

4)parkur do 50cm

5)parkur do 60cm

6)western barelly

7)western tyče

8)drezura vlastní, 90 vteřin, prvky nestanoveny (na prvních závodech 23.3. drezura není)

Startovné:50,-/soutěž

Přihlášky na mail HobbyHorseHK@seznam.cz

(jméno, příjmení, jméno hobbíka, soutěže, kterých se zúčastníte s kterým hobbíkem)

-možnost zúčastnit se seriálu závodů o pohár, i jednotlivých závodů

-závodník se může zúčastnit 1 stejného závodu s několika různými hobbíky

-přihlášky nejpozději do 20:00 den před konáním závodů

-závody se konají venku na travnatém / pískovém kolbišti v areálu JK Deshaides Malšova Lhota, Hradec Králové (v google map JK Deshaides), auta prosím nechte na parkovišti u Stříbrného rybníku, zákaz parkování a vjezdu na louku

-organizátor nenese odpovědnost za zranění závodníků, poškození nebo zrátu vecí

-vstupem do místa konání souhlasíte s pořizováním a zveřejňováním fotografií, videí z akce

-v místě možné zakoupit drobné občerstvení, zapůjčit hobbíka…

Hobby Horse a Koně v Akci 2023

Dostihové závodiště Pardubice

Srdečně vás zveme na další závody HH pořádané JK Deshaides tentokrát ve spolupráci s Dostihové závodiště Pardubice v rámci Koně v akci 2023.

Soutěže:
10:00-parkur 30cm pro děti do 6 let
11:00-parkur 40cm
12:00-parkur 50cm
13:00-parkur 60cm
mezi soutěžemi kolbiště otevřeno pro volné tréninky. (zákaz přestavování překážek)

Závodníci mají vstup do areálu i na Koně v akci zdarma. Z tohoto důvodu je nutné poslat přihlášku na hobbyhorsehk@seznam.cz nejpozději do 7.9.2023! Dohlášení do soutěží možné i na místě.
Startovné 100,-/soutěž/dvojice. Možno zúčastnit se jedné soutěže vícekrát s různými koňmi.
Pár koní k zapůjčení zdarma.

Floty do 5. místa, drobné věčné ceny do 3. místa.

Vstupem do areálu souhlasíte s pořizováním fotografií a videozáznamů.
Pořadatel neručí za zdraví, či ztrátu, poškození věcí.

Bohužel, ze zdravotních důvodů závody 5.8.2023 ZRUŠENY!!!

1.7. 2023

prezentace od 8:30

začátek závodů 9:15

v letošním roce pořádáme celý seriál závodů. Je možné zúčastnit se jednotlivých závodů, nebo během celé sezóny sbírat body a pokusit se vyhrát Pohár JK Deshaides! (ceny získáte za každý závod+sbíráte body do celkového hodnocení, které proběhne 14.10.2023)

soutěže: 1) parkur 20cm pro děti do 6 let

2) parkur 30cm pro děti do 8 let

3) parkur 40cm pro děti do 10 let

4) parkur 50cm

5) parkur 60cm

6) skok mohutnosti

7) parkur na body (skákej co chceš, za úspěšně překonanou překážku se sčítají body, za shozenou se body odečítají, časový limit 30 vteřin)

8)PARKUR NA BODY PRO RODIČE a dospělé

9) western barely

10) western tyče (slalom)

11) drezura (viz předchozí závody níže)

startovné: 50,-/soutěž

jedné soutěže je možné zúčastnit se několikrát s různými koňmi.

startovné do seriálu 50,- na celý seriál

Přihlášky na místě

ZÁVODY 13.5.2023

areál otevřen od 8:30

začátek závodů 9:00

Soutěže:

 1. parkur 20cm (pro děti do 6 let, flota a drobná cena pro všechny účastníky)
 2. parkur 30cm (pro děti do 8 let, flota a drobná cena pro všechny účastníky)
 3. parkur 40 cm (pro děti do 10 let, flota pro všechny účastníky, ceny první 3 místa)
 4. parkur 50 cm (Open, floty pro prvních 6 míst, ceny pro první 3 místa)
 5. parkur 60 cm (Open, floty pro prvních 6 míst, ceny pro první 3 místa)
 6. parkur 70 cm (Open, floty pro prvních 6 míst, ceny pro první 3 místa)
 7. parkur 80 cm (Open, floty pro prvních 6 míst, ceny pro první 3 místa)
 8. Drezurní úloha (Open, floty pro prvních 6 míst, ceny pro první 3 místa)

startovné 100,-/soutěž, hotově na místě (prosím pokud možno přesné částky)

startovné do seriálu 50,- (v průběhu roku 2023 je možné za jednotlivé soutěže sbírat body-vždy pouze od jednoho koně, na konci sezóny 14.10. dojde v vyhlášení a hrajeme o POHÁR)

Jedné soutěže je možné zúčastnit se několikrát s různými koňmi.

Zasláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely závodů. Účastí na soutěži souhlasíte s pořizováním fotografií Vás a Vašeho dítěte a zveřejněním fotografií na FB Hobby Horsing JK Deshaides

Závody probíhají venku na travnaté ploše a na pískové jízdárně. Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy, ztátu, či poškození věcí.

pravidla parkuru:

u dětí do 6 let je možno absolvovat parkur během s asistencí rodiče, či jiného doprovodu

u dětí od 6 do 8 let je povinnost na parkuru cválat, asistence již není povolena.

účastníci starší 8 let musí parkur absolvovat ve cvalu s oběma rukama na otěžích.

Pořadí určuje v první řadě počet shozených překážek, při stejném počtu shození rozhoduje čas.

při pádu koně, jezdce nebo obou dojde k vyloučení ze soutěže. (v případě pádu jezdce dostane jezdec dobrůtku jako bolestné)

při nedodržení pořadí překážek dojde k vyloučení.

Drezurní úloha :

Hodnotí 3 rozhodčí, Každý v jiném místě obdelníku zapisuje body za jednotlivé cviky do protokolu. Ty se následně sečtou a vyhodnotí.

A-vjezd klusem

X-stát , pozdrav

-klusem

C-na levou ruku

H-K -od stěny ke stěně

A-ze středu, krok

C- na pravou ruku

C-Klus

C-A- vlnovka o 3 obloucích

A-cval

AXA-kruh 1x kolem

A-klus

K-X-M-přes diagonálu změnit směr klus prodloužit

C-cval

C-X-C kruh 1x kolem

C-klus

E-X-E malý kruh

A- ze středu

X – stát, pozdrav

Přihlášky nejpozději 12.5. do 20:00 na email hobbyhorsehk@seznam.cz

do emailu uveďte:

Jméno jezdce

jméno koně

soutěž

seriál ano/ne

ZÁVODY 8.4.2023

areál otevřen od 8:30

začátek závodů 9:00

Soutěže:

 1. parkur 20cm (pro děti do 6 let, flota a drobná cena pro všechny účastníky)
 2. parkur 30cm (pro děti do 8 let, flota a drobná cena pro všechny účastníky)
 3. parkur 40 cm (pro děti do 10 let, flota pro všechny účastníky, ceny první 3 místa)
 4. parkur 50 cm (Open, floty pro prvních 6 míst, ceny pro první 3 místa)
 5. parkur 60 cm (Open, floty pro prvních 6 míst, ceny pro první 3 místa)
 6. parkur 70 cm (Open, floty pro prvních 6 míst, ceny pro první 3 místa)
 7. parkur 80 cm (Open, floty pro prvních 6 míst, ceny pro první 3 místa)
 8. barrel race (Open, floty pro prvních 6 míst, ceny pro první 3 místa)

startovné 75,-/soutěž, hotově na místě (prosím pokud možno přesné částky)

startovné do seriálu 50,- (v průběhu roku 2023 je možné za jednotlivé soutěže sbírat body-vždy pouze od jednoho koně, na konci sezóny 14.10. dojde v vyhlášení a hrajeme o POHÁR)

Jedné soutěže je možné zúčastnit se několikrát s různými koňmi.

Zasláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely závodů. Účastí na soutěži souhlasíte s pořizováním fotografií Vás a Vašeho dítěte a zveřejněním fotografií na FB Hobby Horsing JK Deshaides

Závody probíhají venku na travnaté ploše, opracoviště na pískové jízdárně. Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy, ztátu, či poškození věcí.

pravidla parkuru:

u dětí do 6 let je možno absolvovat parkur během s asistencí rodiče, či jiného doprovodu

u dětí od 6 do 8 let je povinnost na parkuru cválat, asistence již není povolena.

účastníci starší 8 let musí parkur absolvovat ve cvalu s oběma rukama na otěžích.

Pořadí určuje v první řadě počet shozených překážek, při stejném počtu shození rozhoduje čas.

při pádu koně, jezdce nebo obou dojde k vyloučení ze soutěže. (v případě pádu jezdce dostane jezdec dobrůtku jako bolestné)

při nedodržení pořadí překážek dojde k vyloučení.

Pravidla barrel race:

o pořadí rozhoduje rychlost, kolem každého barelu je nutno uzavřít kruh, při neuzavření kruhu je závodník vyloučen. Je zakázáno dotýkat se barelů. Jezdec musí trasu absolvovat ve cvalu a to i v obratech. otěže možno držet jednou rukou.

Přihlášky nejpozději 6.4. do 20:00 na email hobbyhorsehk@seznam.cz

do emailu uveďte:

Jméno jezdce

jméno koně

soutěž

seriál ano/ne

.

.

.

 1. Hubertova jízda HH

1.10.2022

sraz v 10:00 v areálu JK Deshaides Hradec Králové

10:30 odjezd do lesa, terénní jízda
11:30 návrat soutěže o ceny
12:00 opékání špekáčků v JK Deshaides (špekáčky vlastní)
Účastnický poplatek 100,-

soutěže: 50,-/soutěž
Soutěže po návratu

Soutěže po návratu:

Barely
(Barell racing-3 barely do trojúhelníku, musí se všechny oběhnout, soutěž na rychlost)

drezurní úloha
(Čtená dle zadání,
bude zveřejněna na www.deshaides.cz sekce hobby horsing)

Parkur na body 20-80cm
(Jezdec si sám volí jakou překážku chce skákat. Za úspěšně zdolanou překážku se mu body přičítají, za shozenou odečítají)

přihlášky na konehk@seznam.cz
nejpozději do 29.9.2022
do přihlášky uveďte:
předmět: Hubertova jízda
Jméno a věk dítěte, soutěže jakých se dítě zúčastní

10.9.2022 Dostihové závodiště Pardubice

Závody v HH v rámci výstavy Koně v akci přímo na dostihovém závodišti v Pardubicích!

„Výstava KONĚ V AKCI je druhou největší akcí po Velké pardubické pořádanou na Pardubickém závodišti. V roce 2022 nás čeká už 24. ročník, který stejně jako v předchozích letech představí různá plemena koní při sportovních i pracovních činnostech, nabídne chovatelské přehlídky i bohatý doprovodný program plný skvělých vystoupení koní a lidí.“

Startovné 50,-/soutěž

soutěže:

1) 9:00parkur 30cm pro děti do 8 let

2) 10:00parkur 40cm pro děti do 10 let

3) 11:00parkur 50cm

4) 12:00parkur 60cm

5) 13:00skok mohutnosti

vyhlášení po každé soutěži

O umístění rozhoduje v první řadě počet chyb, při stejném počtu chyb rozhoduje čas.

V čase mezi soutěžemi bude kolbiště otevřeno pro veřejnost. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet hobby horsing na vlastní kůži. Během otevření kolbiště je zakázáno přesouvat, přestavovat, nebo měnit výšku překážek.

Hobbíci (plyšový koně na tyči) k zapůjčení zdarma.

Pořadatel nenese odpovědnost za zranění, poškození, či odcizení věcí.

Závodník svou účastí souhlasí s pořizování fotografií a videí, jejich případným zveřejněním.

Přihlášky mailem! konehk@seznam.cz

znejpozději do 8:00 hod, dne 9.9.2022

uveďte: Jméno a příjmení dítěte

jméno koně

soutěže jakých se zúčastní (dítě může jet stejnou soutěž vícekrát, pokaždé s jiným koněm-každá účast 50,-)

jméno a kontakt na dospělou osobu, která odpovídá za dítě

 1. Závody HH

4 a 5.6.2022 budeme pořádat naše první závody!

Závody se konají v Malšově Lhotě v Hradci Králové

Začátek v 10:00

Soutěže:

 1. Dvoufázové skákání 20/30cm
 2. Dvoufázové skákání 30/40 cm
 3. Dvoufázové skákání 40/50 cm
 4. Dvoufázové skákání 50/60 cm
 5. Bodová soutěž 20-70cm

Pořadatel nenese odpovědnost za případné úrazy.

Startovné 50,-/soutěž

Dvoufázové skákání-parkur se skládá ze dvou částí. Pokud závodník překoná první část bez chyby, hned pokračuje druhou zvýšenou částí. Vítězí závodník který projel obě fáze a nasbíral nejnižší počet trestných bodů a má nejnižší čas z druhé fáze.

Bodová soutěž- závodník si sám volí jaké překážky překoná v časovém limitu. Překážky jsou bodově ohodnoceny, za každou úspěšně překonanou překážku se body sčítají, za každou shozenou překážku se body odčítají. Vítězné pořadí určí počet bodů.

Přihlášky na konehk@seznam.cz

2.závody

25.6.2022

Místo konání: Malšova Lhota Hradec Králové

Čas začátku: 10:00

Startovné: 50,-

Soutěže:

 1. 30cm
 2. 40cm
 3. 50cm
 4. 60cm
 5. 70cm
 6. bodová soutěž 20-80cm
 7. Skok mohutnosti
 8. Barely

Pořadatel nenese odpovědnost za případné úrazy, poškození věcí a pod.

Přihlášky na konehk@seznam.cz do 24.6.2022

Prodej, zapůjčení

Zároveň je u nás možnost hobbíka půjčit nebo i zakoupit. Hobbíky šiju doma ve volném čase. Naši HH nemají atest jako hračky, jedná se tudíž oficiálně o dekorační předměty a jejich použití je na vlastní riziko.

V sekci tábory najdete i tábor zaměřený na HH

Jezdecký klub