Hobby Horsing

Co je Hobby Horsing? Zjednodušeně řečeno běhání, skákání, drezura a jiné s plyšovým koníkem na tyči. 😉 Zkráceně HH.

Závody v HH

28.5.2022 budeme pořádat naše první závody!

Začátek v 10:00

Soutěže:

  1. Dvoufázové skákání 20/30cm
  2. Dvoufázové skákání 30/40 cm
  3. Dvoufázové skákání 40/50 cm
  4. Dvoufázové skákání 50/60 cm
  5. Bodová soutěž 20-70cm

Soutěž bude otevřena pokud bude obsazena alespoň 3 závodníky.

Pořadatel nenese odpovědnost za případné úrazy.

Startovné 50,-/soutěž

Dvoufázové skákání-parkur se skládá ze dvou částí. Pokud závodník překoná první část bez chyby, hned pokračuje druhou zvýšenou částí. Vítězí závodník který projel obě fáze a nasbíral nejnižší počet trestných bodů a má nejnižší čas z druhé fáze.

Bodová soutěž- závodník si sám volí jaké překážky překoná v časovém limitu. Překážky jsou bodově ohodnoceny, za každou úspěšně překonanou překážku se body sčítají, za každou shozenou překážku se body odčítají. Vítězné pořadí určí počet bodů.

Přihlášky na konehk@seznam.cz nejpozději do 20.5.2022

Prodej, zapůjčení

Zároveň je u nás možnost hobbíka půjčit nebo i zakoupit. Hobbíky šiju doma ve volném čase. Naši HH nemají atest jako hračky, jedná se tudíž oficiálně o dekorační předměty a jejich použití je na vlastní riziko.

V sekci tábory najdete i tábor zaměřený na HH

Jezdecký klub