Hobby Horsing

Co je Hobby Horsing? Zjednodušeně řečeno běhání, skákání, drezura a jiné s plyšovým koníkem na tyči. 😉 Zkráceně HH.

Závody v HH

 1. Hubertova jízda HH

1.10.2022

sraz v 10:00 v areálu JK Deshaides Hradec Králové

10:30 odjezd do lesa, terénní jízda
11:30 návrat soutěže o ceny
12:00 opékání špekáčků v JK Deshaides (špekáčky vlastní)
Účastnický poplatek 100,-

soutěže: 50,-/soutěž
Soutěže po návratu

Soutěže po návratu:

Barely
(Barell racing-3 barely do trojúhelníku, musí se všechny oběhnout, soutěž na rychlost)

drezurní úloha
(Čtená dle zadání,
bude zveřejněna na www.deshaides.cz sekce hobby horsing)

Parkur na body 20-80cm
(Jezdec si sám volí jakou překážku chce skákat. Za úspěšně zdolanou překážku se mu body přičítají, za shozenou odečítají)

přihlášky na konehk@seznam.cz
nejpozději do 29.9.2022
do přihlášky uveďte:
předmět: Hubertova jízda
Jméno a věk dítěte, soutěže jakých se dítě zúčastní

10.9.2022 Dostihové závodiště Pardubice

Závody v HH v rámci výstavy Koně v akci přímo na dostihovém závodišti v Pardubicích!

„Výstava KONĚ V AKCI je druhou největší akcí po Velké pardubické pořádanou na Pardubickém závodišti. V roce 2022 nás čeká už 24. ročník, který stejně jako v předchozích letech představí různá plemena koní při sportovních i pracovních činnostech, nabídne chovatelské přehlídky i bohatý doprovodný program plný skvělých vystoupení koní a lidí.“

Startovné 50,-/soutěž

soutěže:

1) 9:00parkur 30cm pro děti do 8 let

2) 10:00parkur 40cm pro děti do 10 let

3) 11:00parkur 50cm

4) 12:00parkur 60cm

5) 13:00skok mohutnosti

vyhlášení po každé soutěži

O umístění rozhoduje v první řadě počet chyb, při stejném počtu chyb rozhoduje čas.

V čase mezi soutěžemi bude kolbiště otevřeno pro veřejnost. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet hobby horsing na vlastní kůži. Během otevření kolbiště je zakázáno přesouvat, přestavovat, nebo měnit výšku překážek.

Hobbíci (plyšový koně na tyči) k zapůjčení zdarma.

Pořadatel nenese odpovědnost za zranění, poškození, či odcizení věcí.

Závodník svou účastí souhlasí s pořizování fotografií a videí, jejich případným zveřejněním.

Přihlášky mailem! konehk@seznam.cz

znejpozději do 8:00 hod, dne 9.9.2022

uveďte: Jméno a příjmení dítěte

jméno koně

soutěže jakých se zúčastní (dítě může jet stejnou soutěž vícekrát, pokaždé s jiným koněm-každá účast 50,-)

jméno a kontakt na dospělou osobu, která odpovídá za dítě

 1. Závody HH

4 a 5.6.2022 budeme pořádat naše první závody!

Závody se konají v Malšově Lhotě v Hradci Králové

Začátek v 10:00

Soutěže:

 1. Dvoufázové skákání 20/30cm
 2. Dvoufázové skákání 30/40 cm
 3. Dvoufázové skákání 40/50 cm
 4. Dvoufázové skákání 50/60 cm
 5. Bodová soutěž 20-70cm

Pořadatel nenese odpovědnost za případné úrazy.

Startovné 50,-/soutěž

Dvoufázové skákání-parkur se skládá ze dvou částí. Pokud závodník překoná první část bez chyby, hned pokračuje druhou zvýšenou částí. Vítězí závodník který projel obě fáze a nasbíral nejnižší počet trestných bodů a má nejnižší čas z druhé fáze.

Bodová soutěž- závodník si sám volí jaké překážky překoná v časovém limitu. Překážky jsou bodově ohodnoceny, za každou úspěšně překonanou překážku se body sčítají, za každou shozenou překážku se body odčítají. Vítězné pořadí určí počet bodů.

Přihlášky na konehk@seznam.cz

2.závody

25.6.2022

Místo konání: Malšova Lhota Hradec Králové

Čas začátku: 10:00

Startovné: 50,-

Soutěže:

 1. 30cm
 2. 40cm
 3. 50cm
 4. 60cm
 5. 70cm
 6. bodová soutěž 20-80cm
 7. Skok mohutnosti
 8. Barely

Pořadatel nenese odpovědnost za případné úrazy, poškození věcí a pod.

Přihlášky na konehk@seznam.cz do 24.6.2022

Prodej, zapůjčení

Zároveň je u nás možnost hobbíka půjčit nebo i zakoupit. Hobbíky šiju doma ve volném čase. Naši HH nemají atest jako hračky, jedná se tudíž oficiálně o dekorační předměty a jejich použití je na vlastní riziko.

V sekci tábory najdete i tábor zaměřený na HH

Jezdecký klub